Etiket: 3f 3f

Agorafobi Nedir? 0

Agorafobi Nedir?

Agorafobi Agorafobi, Fobiler arasında sık görülen, eskiden yalnız meydanlardan, açık yerlerden korku olarak bilinen bir Anksiyete bozukluğudur. Şimdi ise agorafobi çok daha geniş bir anlam taşımaktadır. Yalnız başına kalmaktan, yalnız sokağa çıkmaktan, kalabalık yerlere girmekten, örneğin sinema, tiyatro, tünel, köprü, pasaj, asansör, otobüs, vapur, uçak gibi yerlerde duyulan korkular artık agorafobi sayılmaktadır....

Berat Gecesi Okunması Gereken En Önemli Dua 0

Berat Gecesi Okunması Gereken En Önemli Dua

Berat Gecesİ Okunan Cok Degerli Dua “Allahümme in künte ketebte ismi şekiyyen fi divanil’ eşkiya femhuhü.Vektübni fi divanissüadai. Ve in künte ketebe ismi saiden fi divanis’süadai fesbüthü. Feinneke kulte fi kitabikel’kerim: Yemhullahü ma yeşaü veyüsbitü ve indehü ümmül-kitab. Anlamı: Bu dua Berat kandilinde okunur. Herkim budua ile Cenab-i Hakk’a niyaz edip günahlarindan...

0

Tarih Soruları ve Kodlamaları ile Ezberleme!

Devleti oluşturan unsurlarİSTE İnsan Siyasi iktidar Toprak Egemenlik Birleşmiş milletlerde kullanılan diller FIRIÇA Fransızca Ingılizce Rusça Italyanca Çince Arapça Türklerin tarih boyunca kullandığı alfabeler KULAK Kril Uygur Latin Arap K(G)öktürk Mustafa kemal dönemi dış politika SABAH Sadabat paktı Akdeniz paktı Boğazlar sorununun çözülmesi Alman-İtalyan yayılmacı politikası Hatayın anavatana katılması Balkan savaşı sonunda kaybedilen yerler TEMA Trakya...

Yenilenemeyen (Fosil – Tükenebilir) Enerji Kaynakları 2

Yenilenemeyen (Fosil – Tükenebilir) Enerji Kaynakları

Yenilenemeyen (Fosil – Tükenebilir) Enerji Kaynakları (kömür, petrol, doğal gaz ve nükleer) Yenilenebilir (Yeni-Alternatif) Enerji Kaynakları (güneş, rüzgâr, biokütle ve su gücü (hidrolik, jeotermal, deniz enerjisi (dalga enerjisi, sıcaklık gradyent enerjisi, akıntı enerjisi ve gel-git enerjisi)             Yeni-yenilenebilir enerji kaynakları içinde en büyük teknik potansiyele biokütle sahiptir. Biokütle enerji teknolojisi kapsamında; odun...

0

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Test Soruları

SORULAR 1) Aşağıdakilerin hangisi Osmanlı ile Bulgaristan’ın I.Dünya savaşına girmesinde etkili olan sebeptir? A)Reval Görüşmesi B)II.Dünya savaşı C)Balkan savaşları D) Çanakkale savaşları E) Trablusgarp savaşı   2) Aşağıdaki antlaşmalardan hangisinin savaşları Paris Barış konferansında belirlenmemiştir? A)Versay antlaşması B)Nöyyi antlaşması C)Tiryanon antlaşması D) sevr antlaşması E) sarn Cermen antlaşması 3) Paris Barış antlaşmasına...

0

Balkan Antantı ve Sadabat Paktı

BALKAN ANTANTI VE SADABAT PAKTI   a. Balkan Antantı   1930’lu yıllardan itibaren dünya barışını tehlikeye sokacak olaylar gerçekleşmeye başladı. Avrupa devletleri aşırı şekilde silahlanmaya başladılar. Bu durumun en büyük sebebi 1. Dünya Savaşı sonunda yapılan barış antlaşmalarının sorunları çözememiş olmasıydı. Dünya barışını korumak için kurulan Milletler Cemiyeti ise görevini yapamıyordu.  ...