Etiket: istanbul

1

İstanbul’un Fethi, Yapılan Hazırlıklar ve Fetihin Sonuçları

İSTANBULUN FETHİ  Fatih Sultan Mehmed padişah olduktan sonra ilk iş olarak, devamlı ayaklanma çıkaran Karamanoğlu Beyliğine karşı sefere çıktı. Karamanoğlu İbrahim Bey af diledi. Fatih İstanbul’un fethini düşündüğü için onu bağışladı. Fatih Sultan Mehmed, büyük gayesini gerçekleştirmek için, Macarlara, Sırplara ve Bizanslılara karşı yumuşak davranıyordu. Amacı Haçlıların birleşmesini önlemek, onları tahrik etmemek...

İstanbul Metropoliten Alanında Yaşanan Yapısal Değişim 0

İstanbul Metropoliten Alanında Yaşanan Yapısal Değişim

İSTANBUL METROPOLİTEN ALANINDA YAŞANAN YAPISAL DEĞİŞİM  İstanbul kentini belirli bölgelere ayırarak kentsel gelişimi incelendiğinde; kentin kanat alanlara doğru nasıl büyüdüğü daha açık olarak anlaşılmaktadır.  Aşağıda verilen bölgelemede ilçe nüfusunun il nüfusu içindeki oranının zaman içindeki değişimi esas alınmıştır. Yapılan gruplama sonucunda benzer özellikler gösteren 6 bölge ortaya çıkmıştır.  Bu bölgelerin İstanbul nüfusu...