Kategori: Edebiyat

0

Roman Nedir?

ROMAN Olmuş veya olması muhtemel olayların anlatıldığı uzun yazılardır. İlk örneklerini 15.y.y. da Fransız yazar Rabelais vermiştir. Ancak asıl niteliklerini Romantizm ve Realizm akımları döneminde kazanmıştır. Roman belli bir olay etrafında gelişir ve olaylar...

0

Mesnevi Nedir?

Mesnevi, iki mısralık nazım birimidir. Aslı Arapça olmasına rağmen Arapçada kullanılmayan bir kelimedir. Edebiyatta her beyti kendi arasında kafiyeli, iki beyitten binlerce beyte kadar uzana nazım şeklimin adıdır. Mesneviler hikâye, tarihî, dinî,tasavvufî, ahlâkî vb....

0

Halk Hikayesi

Halk anlatılarının önemli bir türü olan halk hikayeleri, batıda ve bizde üretiliş tarz ve biçimi belirli bir tür olarak ele alınmış ve diğer anlatı türleri ile karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Halk hikayelerinde de bu anlatım...

0

Destan Nedir?

Destan Kahramanlarının olağanüstü eylemlerini coşkulu, törensel bir üslupla anlatan ve genellikle birkaç bölümden oluşan manzum yapıtlardır. Destanlar ve destansı öyküler ilk çağlardan beri dünyanın her yerinde gelenekleri sonraki kuşaklara aktarmak için kollektif olarak yaratılmış...

Yunus Emre’nin Hayatı (1238-1320) 0

Yunus Emre’nin Hayatı (1238-1320)

Türk şairlerindendir. Anadolu’da tasavvuf akımının ve Türkçe şiirin öncüsüdür. İnsan sevgisine dayanan bir görüşü geliştirmiştir. Yaşamı konusunda yeterli bilgi olmadığı gibi onunla ilgili kaynaklarda anlatılanlar da birbirini tutmaz. Nerede, hangi yılda doğduğu kesinlikle bilinmiyor....

Rönesans Hareketleri 0

Rönesans Hareketleri

Rönesans Hareketleri XV. ve XVI.yy.da, Avrupa’da edebiyat ve güzel sanatlar alanındaki yeniliklerin ve sanat anlayışının tümüne Rönesans denir. Kelime anlamı ” Yeniden Doğuş ” demektir. Nedenleri : *Ortaçağdan beri yapılan çalışmaların, XV. ve XVI....

Edebiyatımızda İlkler Sanalsınıf.Net Farkıyla !! 0

Edebiyatımızda İlkler Sanalsınıf.Net Farkıyla !!

*İlk yerli tiyatro eseri:Şinasi / Şair Evlenmesi /1859                                      *Batılı tekniğine uygun kusursuz ilk roman :Halit Ziya...

11. Sınıf Türk Edebiyatı Yazılı Soruları 0

11. Sınıf Türk Edebiyatı Yazılı Soruları

I.Beyit: Görüp ahkâm-ı asrı münharif sıdk u selâmetten Çekildik izzet ü ikbâl ile bâb-ı hükûmetten II. Beyit: İdrâk-i meâli bu küçük akla gerekmez Zirâ bu terâzû bu kadar sıkleti çekmez Müseddes: Düşün ol zâtı...