Kategori: Osmanlı Tarihi

0

Yıldırım Beyazıt Dönemi Anadolu Siyaseti

YILDIRIM BEYAZIT DÖNEMİ 2.1. Yıldırım Beyazıt’ın Anadolu Siyaseti I.Murad’ın vefatı Anadolu da karışıklıklara sebep oldu Karamanlıların desteği ile beylikler tekrar egemenliklerini güçlendirmeye başladılar. Beyazıt ilk önce bunlara yeteri tepkiyi gösteremedi. Yaklaşık bir sene oyalama...

0

Osmanlı Devleti Kurulduğu Sırada Anadolu Siyaseti

GENEL OLARAK OSMANLI DEVLETİNİN KURULUŞ DÖNEMİNDEKİ ANADOLU SİYASETİ Moğol istilasından kaçan beylikler, uzun süre Moğollara bağlı yaşadılar. Zamanla zayıflayan bu devlete karşı bağımsızlıklarını kazanmaya çalışan beyliklerden birisi de Osmanlılardı. Osmanlı beyliği Orhan Bey dönemine...

0

Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi (1699-1792)

GERİLEME DEVRİ (1699-1792) 18. YÜZYILIN ÖZELLİKLERİ: 1)- Osmanlı Devleti 18. yüzyıla ilk defa toprak kaybeden bir devlet olarak girdi(KARLOFÇA). Bu yüzden bu yüzyılın başlarında kaybettiği toprakları geri alma çabasına girdi. 2)- Osmanlı Devleti 17....

0

Klasik Dönem Askeri Mektepleri

KLASİK DÖNEM ASKERİ MEKTEPLERİ I)Acemioğlanlar Ocağı: Pençik ve devşirme usulleriyle toplanan çocuklar Türk-İslam terbiyesine göre yetiştirilmek üzere Türk ailelerinin yanına verilir sonra Acemioğlanlar ocağına alınırlardı. Burada bir taraftan askeri eğitim alırken diğer taraftan da...

0

Tazminat Döneminde Eğitim Nasıldı?

TANZİMAT DÖNEMİNDE EĞİTİM             Bu dönemde bir yanda klasik Osmanlı Eğitim ve öğretim müesseseleri devam ederken bir yandan da her seviyede Avrupa eğitim-öğretim müesseseleri açılmaya başlamıştır. İlk önce askeri alanda yaygınlaşan Avrupai mektepler daha...

0

Osmanlı’da Medresenin Elemanları

MEDRESENİN ELEMANLARI             a) Müderris: Belirli bir tahsilden sonra icazet ve beratla ders veren kimselere müderris denirdi. Tek haneli medreselerde bir; sahnı seman gibi çok haneli medreselerde ise her haneye bir müderris tayin edilirdi....