Kategori: Genel

0

1. Mehmed ve 2. Murad Dönemi Anadolu Siyaseti

I. MEHMED ve II. MURAD DÖNEMİ 3.1.I. Mehmed ve II. Murad Dönemi Anadolu Siyaseti Ankara Savaşı, Anadolu’yu bir sıfıra tekrar döndürme olayıdır. O zamana kadar inşa edilen Anadolu Türk Birliği artık parçalanmıştır. I. Mehmed...

0

Türkiye’nin Jeopolitik Konumu ve Önemi

Bu inceleme, ülke ve ittifakların politika ve strateji oluşturmalarında baş rolü oynayan jeopolitik ve jeostrateji kavramlarını açıklamak ve Türkiye’nin günümüz şartlarında yer aldığı jeopolitik ortamı belirlemeyi amaçlamaktadır. Coğrafya, insanoğluna toprağı, suyu, havayı, beslenme ihtiyaçlarını...