11. Sınıf Türk Edebiyatı Yazılı Soruları

11. Sınıf Türk Edebiyatı Yazılı Soruları

Görüntülenme: 107
0 0
Okuma Süresi:1 Dakika, 5 Saniye

I.Beyit:

Görüp ahkâm-ı asrı münharif sıdk u selâmetten

Çekildik izzet ü ikbâl ile bâb-ı hükûmetten

II. Beyit:

İdrâk-i meâli bu küçük akla gerekmez

Zirâ bu terâzû bu kadar sıkleti çekmez

Müseddes:

Düşün ol zâtı kim emriyle zâtından ıyân olmuş

Vücûd-ı sermedîsinden zemîn ü âsmân olmuş

Düşün deryâyı, her bir katre mevc-i bî- kerân olmuş,

Hafâyâ-yı ilâhîdir ki yekdil, yekzabân olmuş.

            Bulutlar, dalgalar, yıldızlar etrafımda hep mahrem;

            Ağaçlar, cûylar, kuşlar, çiçekler dâimâ hürrem…

 1. Yukarıdaki manzumelerin temasını bulunuz.(doğa yalnızlık)

2. İkinci beyti günümüz Türkçesi’ne çevirerek kullanılan edebi sanatları açıklatınız

3. Birinci beyitle müseddesin kafiyelerini bularak kafiye şemasını ve biçimini gösteriniz.

4. Manzumelerden hareketle Tanzimat Edebiyatı’nın şiir özellikleri hakkında en az 5 tane çıkarımda bulunuz.

5. Edebiyatımızda ilk özel gazete, ilk resmi gazete ve yarı resmi gazeteyi yazınız.

6. Ziya Paşa’nın…………….. eserine karşı Namık Kemal…………………… eserini yazmıştır.

     Cümlede boşlukları doldurunuz.

7. Tanzimat’ın I.Kuşak ile II.Kuşak yazar ve şairlerinin isimleriyle bu iki kuşak arasındaki farklardan 3’er tanesini yazınız.

8. Tanzimat edebiyatında ortaya çıkan yeni edebi türler nelerdir, bu türlerin gazete ile ilişkisini açıklayınız.

9. Edebiyatın sosyal ve siyasi hayatla ilişkisini örneklerle açıklayınız.

10. Divân edebiyatındaki klâsik kaside ile Tanzimat dönemi kasidesinin temel farklılığı hangi noktadadır? Belirtiniz.

 

 NOT BAREMİ: Her soru 10 puandır.                                                            Başarılar dilerim…

Gönderi Yazarı Hakkında

admin

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Bu içeriği paylaşın:

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir