×

Avrupa’da ve İngiltere’de Kentler Nasıl Dönüşüyor?

Avrupa’da ve İngiltere’de Kentler Nasıl Dönüşüyor?

Görüntülenme: 88
0 0
Okuma Süresi:1 Dakika, 19 Saniye

AVRUPA’DA ve İNGİLTERE’DE KENTLER NASIL DÖNÜŞÜYOR?

II. Dünya Savaşı sonrasında ise köhneleşmiş mahallelerin yeniden geliştirilmesi gündeme gelmiştir. Hükümet kapsamlı planlama yaklaşımı çerçevesinde nüfusu ve sanayiyi kent çeperlerine desantralize etmeye, kent içi alanları ise yeniden geliştirmeye odaklanmıştır.

1970’lerde planlamanın kapsamı sosyal ve ekonomik boyutları da içerecek şekilde genişletilmeye başlanmıştır. Çünkü İngiltere kentsel yoksulluğu yeniden keşfetmiş, kentsel gerilemeyi kontrol altına almaya yönelmiştir. Yıkıp yeniden yapmak yerine mevcut konutların koşullarının mülk sahiplerince iyileştirilmesi için önlemler geliştirilmiştir. Bu yeni uygulama sürecinde konut sahipleri de yerel yönetimle ortaklık biçiminde sürece dahil edilmeye başlanmıştır. Mahalle sosyal geliştirme ve yenileme projeleri daha öncekilerden farklı olarak yerel ölçekte sosyal yenilemeyi ve ekonomik gelişmeyi içerecek şekilde kapsamca genişletilmiştir.

1980’lerde ise ekonomik durgunluk, artan işsizlik ve buna bağlı artan sosyal güvenlik harcamaları yenileme uygulamalarının piyasa süreçlerinde şekillenmesine neden olmuştur. Planlamanın rolü ekonomik verimliliğin artırılmasına odaklanmıştır. Özelleştirme süreci yenilemenin yapısına da yansımış, piyasaya duyarlı esnek planlama yaklaşımı ve bunun yarattığı kent dışı gelişmeler etkin olmuştur. Kentlerin küresel talepleri karşılayacak şekilde yeniden yapılanması ve yarışabilirliklerinin artırılması esas olmuştur. Kentlerin yarışabilirliğinin artırılmasına yönelik projelere bu nedenle öncelik verilmiş,   proje yönetimi kamu-özel sektör ortaklığına dayalı ve merkezi hükümete bağlı kentsel gelişme şirketlerince yürütülmüştür.

1980 sonrası Avrupa’da yerel yönetimler daha özerk bir yapıya geçmişler, merkezi hükümetten gelen kaynakları yitirmişlerdir. Amerika’dan esinlenilerek büyük iş-alışveriş merkezleri, kongre merkezleri, spor tesisleri vb gibi emlak piyasalarını tetikleyecek ve yatırımcıları ve turistleri çekecek mega projeler uygulanmaya başlanmıştır. Bu projelerin çoğu kamu-özel ortaklıkları ile yapılmakta, sanayinin kent dışına çıkması ile boşalan alanlarda, terk edilen dok ve antrepolarda kent ekonomisini canlandırmak, yatırımları ve nüfusu çekmek amacına yönelmektedirler.

happy Avrupa'da ve İngiltere'de Kentler Nasıl Dönüşüyor?
Happy
0 %
sad Avrupa'da ve İngiltere'de Kentler Nasıl Dönüşüyor?
Sad
0 %
excited Avrupa'da ve İngiltere'de Kentler Nasıl Dönüşüyor?
Excited
0 %
sleepy Avrupa'da ve İngiltere'de Kentler Nasıl Dönüşüyor?
Sleepy
0 %
angry Avrupa'da ve İngiltere'de Kentler Nasıl Dönüşüyor?
Angry
0 %
surprise Avrupa'da ve İngiltere'de Kentler Nasıl Dönüşüyor?
Surprise
0 %

Bu içeriği paylaşın:

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir