Etiket: 12 imam

Siyasi, İtikadi Mezhepler ve Mezheplerin Özellikleri 8

Siyasi, İtikadi Mezhepler ve Mezheplerin Özellikleri

MEZHEPLERİN ÖZELLİKLERİ 1.Mezhebler din değil dinin yorumudur. 2.Kolaylıktır. 3.Düşünce zenginliğidir., 4.Sorunların çözümüdür. 5.Değişime açıktır. 6.İnsan ürünüdür. İSLAM DÜŞÜNCESİNDE MEZHEBLER Siyasi itikadi Mezhepler  (İnanç ile ilgili) Ameli Fıkhi Mezhepler (İbadet ve Hukuk ile ilgili) 1.Haricilik 1.Caferilik 2.Şia(şiilik) 2.Hanefilik 3.Mutezi’e 3.Malikilik 4.Maturidilik 4.Şafilik 5.Eşarilik 5.Hanbelîlik SİYASİ – İTİKADİ MEZHEPLER Daha çok siyaset devlet yönetimi...