Etiket: nida

Söz Sanatları (Teşbih, istiare, kinaye, teşhis, intak…)