İktisadi Kalkınma Tanımı Nedir?

İktisadi Kalkınma Tanımı Nedir?

Görüntülenme: 145
0 0
Okuma Süresi:1 Dakika, 46 Saniye

İKTİSADİ KALKINMA

İÇİNDEKİLER

A . İKTİSADİ KALKINMA

  1. İktisadi Kalkınmanın Tanımı
  2. İktisadi Kalkınmanın Tanımlarında Görülen Bazı Çelişik Durumlar
  3. İktisadi Kalkınmanın Amacı
  4. İktisadi Kalkınmanın Artan Önemi
  5. Kalkınmanın Kaçınılmazlığı Ve İstenilirliği
  6. KAYNAKÇA

İKTİSADİ KALKINMA NEDİR?

İktisadi Kalkınmanın Tanımı

Tanımı güç olan kelimelerden biri de kalkınmadır. Çünkü kalkınma tanımı içinde hem objektif, hem de sübjektif faktörler yer almaktadır. Ayrıca, her ülkenin iktisadî, sosyal ve siyasal yapıları, doğal kaynaklan, eğitim düzeyi v.s. farkı olduğundan iktisadî kalkınmayı değişmez bir ölçüye dayandırmak, bütün ülkeleri aynı biçimde varsaymak imkânsızdır. Nihayet, bazı iktisatçılar da kendi görüşlerini yansıtan tanımlar yapmışlardır. Tanımlar arttıkça o bilimin doğruluğu ve etkinliği azalabilir. Her şeye rağmen kalkınmanın yedi tanımını vardır.

a) İktisadî kalkınma, bir strüktür (yapı) değişikliği yani bir strüktürden diğer bir strüktüre geçiştir. Ancak, böyle bir geçiş, daha çok kalkınmanın bir göstergesi, bir uyarıcı faktörü olabilir. Kalkınma için yatırım artışı, teknolojik gelişme, verim artışa, reel gelir artışı eğitim düzeyinin yükselmesi yanında, düşüncenin; zihniyetin, sosyo-ekonomik yapıların da değişmesi gerekmektedir. Çünkü, kalkınmamış bir ülkenin, her türlü ihtiyaçlarını karşılayabilmesi, üretim biçimlerine ve sosyal kurumlarına bağlıdır, îktisadî strüktür, ifade yerinde ise ülkenin sinir sistemi ve belkemiğidir. Strüktür değişmeleri ile, geleneksel üretimden modern üretim biçimine ve yeni bir hayat anlayışına geçilecektir. Burada önemli bir noktada, kalkınmanın, bir strüktürden diğer bir strüktüre geçişte, çözümü güç sorunların ortaya çıkmasıdır. Meselâ, üretimde dengeye varmak amacıyla sosyal ve iktisadî strüktürlerde değişmeler olunca sağlanan denge “nispî denge”dir. Çünkü üretim ilişkileri ve teknolojik gelişmeler durmayacak ve dengesizlikler sürüp gidecektir. Dengesizlik mutlak, denge nispî görünümdür. Bu bakımdan, dengesizlik adetâ evrensel bir kanun niteliğini kazanmıştır.

b) İktisadî kalkınma belli bir durumdan, daha iyi bir duruma doğru yönelen dinamik bir hareket (mouvement) tir. Bilindiği gibi, dinamik bir teori sebep-netice arasında zaman faktörünü hesaba katarak, bir değişkenin diğer değişkenler üzerindeki etkilerini açıklar. Dinamik teori, olayları zaman süresi içinde analiz eder yani olayların süresini, kendinden önce gelmiş ve sonra gelecek olaylarla ilişkilerini ortaya koyar. Kalkınma bir hareket olduğuna göre, denge kurulamayacak demektir. Çünkü sosyal çevreden doğan kanunlar zamanla değişmekte ve gelişmektedir. Kalkınma, doğrusal bir biçimde gerçekleşmez, yani dalgalıdır, dengesizdir. Dengesizlik olmadan dengeye varılamaz. Aslında, dengesizlik eşyanın mahiyetinde vardır. Denge ile dengesizlik arasındaki çelişki, hemen hemen her alanda ve her kesimde görülür.

0093f6b8d6ae4357302ab9dc4a15bbcd İktisadi Kalkınma Tanımı Nedir?

Gönderi Yazarı Hakkında

admin

happy İktisadi Kalkınma Tanımı Nedir?
Happy
0 %
sad İktisadi Kalkınma Tanımı Nedir?
Sad
0 %
excited İktisadi Kalkınma Tanımı Nedir?
Excited
0 %
sleepy İktisadi Kalkınma Tanımı Nedir?
Sleepy
0 %
angry İktisadi Kalkınma Tanımı Nedir?
Angry
0 %
surprise İktisadi Kalkınma Tanımı Nedir?
Surprise
0 %

Bu içeriği paylaşın:

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir