Kategori: Coğrafya

Başlıca Sanayi Kolları 2

Başlıca Sanayi Kolları

1. Gıda ve İçki Sanayi Tarımsal ve hayvansal ham madde kaynaklı bu sanayi kolu içinde un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleri, şeker ve şekerli gıdalar, meyve suları, meyve sebze konserveciliği, kuru çay, tütün ve ispirtolu içkiler gibi sanayi faaliyetleri yer alır. 1.1. Un ve Unlu Ürünler Sanayi Besin sanayi içinde...

Türkiye’de Sanayinin Gelişmesi ve Gelişmesini Etkileyen Faktörler 0

Türkiye’de Sanayinin Gelişmesi ve Gelişmesini Etkileyen Faktörler

Ülkemizde sanayi kısa sürede hem çok hızlı gelişmiş ve çeşitlenmiştir. Ekonomimizde göze çarpan başlıca özeliklerden birisi budur. Bu gelişme son 30-40 yıl içinde olmuştur. Türkiye’de sanayiinin gelişiminin başlangıcı Cumhuriyet olmuş ancak bunun gelişmesi ve çeşitlenmesi 1950 ‘den sonra olmuştur. Ülkemizde bu gün sanayide çalışan nüfus %12 dır.Ülkemizde ilk yılardan başlamak üzere sanayi...

Ülkemizde Büyük Sanayinin Kurulmasının Evreleri 0

Ülkemizde Büyük Sanayinin Kurulmasının Evreleri

Ülkemizde büyük sanayinin kurulması çok eskiye dayanmaktadır. Bununla birlikte sanayi kuruluşu sırasında , gerekli koruma tedbirleri alınıp,yeni sanayi kollarının geliştirilmesi pek olası değildir. Çünkü Osman lı devleti XVI yüzyılda Avrupa devletleri ile Kapitülasyonlar adı verilen anlaşmalar imzalamıştır. Önceleri yararlı olan bu anlaşmalar daha sonraları Osmanlı devletinin gerilemesinde büyük rol oynamıştır. Bunun sonucunda...

Türkiye’de Sanayi 0

Türkiye’de Sanayi

Giriş: Topraktan ve ya toprak altından elde edilen ham maddeler,sanayi yolu ile tüketime elverişli hale getirilir.sanayi adı altında toplanan farklı işlerden bir kısmı el ve tezgah işleri dır.Her ikisinin de, belirli bir ham maddenin maddeye dönüştürülme işlemi yapılır. Bu işlem yapılırken de iki önemli faktör devreye girer. İşçi ve enerji, Bu iki...

Başlıca Ulaşım Yolları 0

Başlıca Ulaşım Yolları

1. Kara Yolları Ülkemizde en yaygın olan ulaşım türüdür. Yük taşımacılığının % 70’i, yolcu taşımacılığının da %90’ı karayolu ile yapılmaktadır. Özellikle 1950’li yıllardan sonra, karayolu yapımı artmış ve ulaşım araçları çoğalmıştır. Ülkemizdeki en işlek karayolları, Edirne, İstanbul, Ankara, Adana arası ile İstanbul, Bursa, İzmir arası ve İzmir, Aydın, Denizli arasıdır. Modern karayolu...

Türkiye’de Sanayi Kolları 0

Türkiye’de Sanayi Kolları

TÜRKİYE’DEKİ SANAYİ KOLLARI 1. Besin Sanayii Hammaddesi tarımsal ve hayvansal ürünlerden oluşan sanayi dalıdır. Ülkemizde tarım ve hayvancılık geliştiğinden ve nüfus fazla olduğundan besin sanayii oldukça gelişmiştir. Kuruluş yerleri genelde hammaddenin fazla olduğu yerlerde veya büyük şehirlerin kenarlarında toplanmıştır. Şeker fabrikaları: İlk defa 1926 yılında kurulmuştur. Şekerpancarı kıyı kesimler hariç her yerde...

Sanayinin Kurulması İçin Gerekli Koşullar 0

Sanayinin Kurulması İçin Gerekli Koşullar

SANAYİ SANAYİNİN KURULMASI İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR 1. Hammadde Sanayide üretim yapılabilmesi için hammaddenin olması gerekmektedir. Ülkemizde hammadde kaynakları ile sanayi kuruluşları arasında son derece sıkı bir ilişki mevcuttur. Örneğin, unlu gıda sanayii İç Anadolu’da, dokuma sanayii Adana, İzmir, Denizli çevresinde, zeytin yağı sanayii Ege kıyılarında, boya, plastik ve lastik fabrikaları rafineri kenarlarında...

Tarımda Üretim ve Dağıtım 0

Tarımda Üretim ve Dağıtım

TARIMDA ÜRETİM VE DAĞITIM Ülkemizde tarıma elverişli toprakların tamamından yararlanılmamaktadır. Topraklarımızdan yararlanma oranı daha çok iklim ve yer şekilleri özelliklerine bağlıdır. Ülkemizde yüksek dağlık kesimler geniş olan dağlar. dik yamaçlar çoktur. Buralarda topraktan faydalanma çok kısıtlıdır. buna göre ülkemiz arazisinin % 36’sı orman ve % 60’sı diğer alanlar (yerleşim birimleri tarıma elverişsiz...

Yenilenemeyen (Fosil – Tükenebilir) Enerji Kaynakları 0

Yenilenemeyen (Fosil – Tükenebilir) Enerji Kaynakları

Yenilenemeyen (Fosil – Tükenebilir) Enerji Kaynakları (kömür, petrol, doğal gaz ve nükleer)             • Yenilenebilir (Yeni-Alternatif) Enerji Kaynakları (güneş, rüzgâr, biokütle ve su gücü (hidrolik, jeotermal, deniz enerjisi (dalga enerjisi, sıcaklık gradyent enerjisi, akıntı enerjisi ve gel-git enerjisi) Yeni-yenilenebilir enerji kaynakları içinde en büyük teknik potansiyele biokütle...

İstanbul Metropolünün Gelişmesinde Özgün Unsurlar 0

İstanbul Metropolünün Gelişmesinde Özgün Unsurlar

İSTANBUL METROPOLÜNÜN GELİŞMESİNDE ÖZGÜN UNSURLAR   Kentler gelişirken; kendi tarihsel, sosyal ve politik mozaiklerinin gerektirdiği uyum mekanizmalarını mutlaka oluştururlar. Bunların bir kısmı gerçek hedefler ve oluşumlar üzerine yükselirken, bir kısmı da daha grift bir yol izler ve politakalar içinde formüle edilerek özgün yöntemler olarak karşımıza çıkarlar.   İstanbul’un büyümesi ve gelişmesinde üç...