Kategori: Felsefe

0

%100 Düşünce Gücü ve Bellek Geliştirme – Kişisel Gelişim

% 100 DÜŞÜNCE GÜCÜ         İnsan kendinin  en  büyük  düşmanıdır.   Her  sorunu  Kendini – Yönetmeyle çözümlemek  mümkündür.         Başlangıçta düşünce, cenneti ve dünyayı yarattı. Bir  düşünün  çevrenizde  gördüğünüz  herşey  önce  bir  fikirdi. Her  birimiz Evrensel  Zekanın  birer fikri  ürünüyüz. Dünya ve içerdiği  herşey  düşüncenin  ürünüdür. Işık  gök gürültüsünden,  düşünce...

Zihinsel Engelli Çocuklarda Beden Eğitimi 0

Zihinsel Engelli Çocuklarda Beden Eğitimi

Zihinsel engelli çocukların eğitimi ile ilgili çaba ve deneyimlere dikkat edildiğinde bir soru akla gelebilir. “Zihinsel engelli çocuk da normal gelişim gösteren çocuklar gibi kendini bilme ve anlama ihtiyacında mıdır?” Büyüme gelişmenin sınırları hala bilinmediğinden toplumun da bu konudaki önyargıları önemsenmediğinde hiçbir şeyin olanaksız olmadığı söylenebilir. Bu konuda olumlu düşünmeye devam edecek...

Bilgi Felsefesi 0

Bilgi Felsefesi

  Bilgi Felsefesinin Konusu: Akıl ve sezgi gibi yetiler gerçekten insan zihninde var mıdır? Varsa, görünüşlerin ötesinde kalan varlıgı bilmemizi saglayabilirler mi? türünden sorular bilgi felsefesinin konusunu oluşturur. Bilgi kuramı (Epistemoloji) : Bilgi kuramı bilginin ne oldugunu, hangi yolla elde edildigini, amacını araştırı. Bir yandan bilginin özünü, ilkelerini, kökenini, yapısını, kaynagını araştırır,...

Bencillik Etiği 0

Bencillik Etiği

İki tür bencillik etigi vardır;biri bilimsel,betimleyici(psikoljik egoizm) digeri ise normatif,kural koyucu(etik egoizm) Etik egoizm, psikolojik egoizm’de temellenir. Bu görüş yani bencillik etigi Thomas Hobbes’da ortaya çıkmıştır. A)Psikolojik Egoizm :: İnsan varlıklarının özleri, dogası geregi kendi çıkarlarını gözetir ve böyle hareket eder.Bütün eylemlerin amacı budur. :: Özgeci tutumun(kendi çıkarı olmadan hareket etme) erişilemez...

Ahlâk Felsefesi 0

Ahlâk Felsefesi

Felsefenin temel sorularından olan “İnsan nedir? Ne olmalıdır?”; felsefeyi zorunlu olarak insan davranışlarının bir amacı var mıdır, veya olmalı mıdır, hangi davranışlar daha insanca ve erdemlidir, gibi sorulara cevap aramaya zorlar. İşte insan edimlerini konu alan felsefe dalına ethik (etik – ahlâk felsefesi) denir. Felsefe ahlâka iki yönden yaklaşır. İlki ahlâki kavramlar...

Agorafobi Nedir? 0

Agorafobi Nedir?

Agorafobi Agorafobi, Fobiler arasında sık görülen, eskiden yalnız meydanlardan, açık yerlerden korku olarak bilinen bir Anksiyete bozukluğudur. Şimdi ise agorafobi çok daha geniş bir anlam taşımaktadır. Yalnız başına kalmaktan, yalnız sokağa çıkmaktan, kalabalık yerlere girmekten, örneğin sinema, tiyatro, tünel, köprü, pasaj, asansör, otobüs, vapur, uçak gibi yerlerde duyulan korkular artık agorafobi sayılmaktadır....