Kategori: Dokümanlar

Sgk - Sanalsinif.net 0

SSK Prim Borcu Sorgulama

SSK, önceleri SGK’nın kendi sitesinde sorgulama ekranı bulunurken sorgulama yapabilir, borcumuzu öğrenebilirdik. Türkiye Cumhuriyeti E-Devlet web sitesi açıldıktan sonra entegre olan SSK Prim sayfası ile sorgulama yapabilmeteyiz. Bir çok hizmeti dairelere gidip sıra beklemektense, E devlet ile TC kimlik no ve şifreniz ile giriş yapabilmekteyiz. Şimdi  E- Devlet’e giriş yapıp, sırasıyla aşağıda...

0

İktisadi Kalkınma Tanımı Nedir?

İKTİSADİ KALKINMA İÇİNDEKİLER A . İKTİSADİ KALKINMA İktisadi Kalkınmanın Tanımı İktisadi Kalkınmanın Tanımlarında Görülen Bazı Çelişik Durumlar İktisadi Kalkınmanın Amacı İktisadi Kalkınmanın Artan Önemi Kalkınmanın Kaçınılmazlığı Ve İstenilirliği KAYNAKÇA İKTİSADİ KALKINMA NEDİR? İktisadi Kalkınmanın Tanımı Tanımı güç olan kelimelerden biri de kalkınmadır. Çünkü kalkınma tanımı içinde hem objektif, hem de sübjektif faktörler...

0

Türkiye’nin Jeopolitik Konumu ve Önemi

Bu inceleme, ülke ve ittifakların politika ve strateji oluşturmalarında baş rolü oynayan jeopolitik ve jeostrateji kavramlarını açıklamak ve Türkiye’nin günümüz şartlarında yer aldığı jeopolitik ortamı belirlemeyi amaçlamaktadır. Coğrafya, insanoğluna toprağı, suyu, havayı, beslenme ihtiyaçlarını kısaca her şeyi bahşetmiş bir varlıktır. İnsan da onun değerlerini anlamaya çalışmış, toplumsal yaşam geliştikçe yaşadığı topraklara ve...

0

Kimyasal Bağ Nedir?

KİMYASAL BAĞLAR Birleşiğin en küçük parçasın oluşturan ve en az iki atomun birleşmesinden meydana gelen kararlı yapı moleküldür. Moleküldeki atomları bir arada tutan kuvvet ise kimyasal  bağlardır. Atomları Bir Arada Tutan Kuvvet Atomun en ilginç karakteristik özelliği, bileşik oluşturmak için öteki atomlarla bağ yapma ve birleşme özelliğidir. Dalton: bileşik atomların birleşmesi sonucu...

0

Namaz Sureleri, Arapçası ve Anlamları

  Fatiha Sûresi بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ ١﴾ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَۙ ﴿٢﴾ اَلرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِۙ ﴿٣﴾ مَالِكِ يَوْمِ الدّ۪ينِۜ ﴿٤﴾ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَع۪ينُۜ ﴿٥﴾ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَق۪يمَۙ ﴿٦﴾ صِرَاطَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْۙ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّٓالّ۪ينَ ﴿٧ Okunuşu: 1- “Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. 2- Elhamdulillâhi Rabbi’l-âlemîn. 3- Er-Rahmâni’r-Rahîm. 4- Mâliki yevmi’d-dîn. 5- İyyâke na’budu ve iyyâke neste’în. 6- İhdine’s-sırâta’l-mustekîm. 7- Sırâta’l-lezîne en’amte aleyhim. Ğayri’l-meğdûbi aleyhim ve...

0

Web Sitenin Mobil Uyumlu Olması Şart Mıdır?

           Web yazılımın mobil uyumlu olması şart mıdır? Günümüzde teknoloji ileri seviyelere ulaşmış durumdadır. Daha da gelişmeye devam etmektedir. Gün geçtikçe insanların teknolojiye olan bağı artmaktadır. Bu bağlamda telefon, tablet, bilgisayar vs. kullanımı artmıştır. Bu cihazların kullanımı arttıkça internet kullanımı da artmıştır.             Mobil İnsanların internet kullanımı ile doğru...

0

Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi (1699-1792)

GERİLEME DEVRİ (1699-1792) 18. YÜZYILIN ÖZELLİKLERİ: 1)- Osmanlı Devleti 18. yüzyıla ilk defa toprak kaybeden bir devlet olarak girdi(KARLOFÇA). Bu yüzden bu yüzyılın başlarında kaybettiği toprakları geri alma çabasına girdi. 2)- Osmanlı Devleti 17. yüzyılda en çok AVUSTURYA ile savaşmıştı. 18. yüzyılda ise en çok RUSYA ile savaşacak. 3)- Kanuni’den beri dostumuz...

1

İstanbul’un Fethi, Yapılan Hazırlıklar ve Fetihin Sonuçları

İSTANBULUN FETHİ  Fatih Sultan Mehmed padişah olduktan sonra ilk iş olarak, devamlı ayaklanma çıkaran Karamanoğlu Beyliğine karşı sefere çıktı. Karamanoğlu İbrahim Bey af diledi. Fatih İstanbul’un fethini düşündüğü için onu bağışladı. Fatih Sultan Mehmed, büyük gayesini gerçekleştirmek için, Macarlara, Sırplara ve Bizanslılara karşı yumuşak davranıyordu. Amacı Haçlıların birleşmesini önlemek, onları tahrik etmemek...

0

Anayasa Hukuku Deneme Test Soruları

1-) 1921 Anayasası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Milli egemenlik ilkesi benimsenmiştir B) İl ve nahiyelerde yerinden yönetim ilkesi kabul edilmiştir. C) Yasama ve yürütme kuvvetleri TBMM’de toplanmıştır. D) Sosyal devlet ilkesi benimsenmiştir. E) Meclis, bakanları gerektiğinde değiştirebilmektedir. ——————————————————————————– 2-) Türkiye’de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942...

0

Roman Nedir?

ROMAN Olmuş veya olması muhtemel olayların anlatıldığı uzun yazılardır. İlk örneklerini 15.y.y. da Fransız yazar Rabelais vermiştir. Ancak asıl niteliklerini Romantizm ve Realizm akımları döneminde kazanmıştır. Roman belli bir olay etrafında gelişir ve olaylar ayrıntılarıyla anlatılır. Çoğu zaman şahıs kadrosu geniştir. Kişiler ayrıntılı olarak tanıtılır. Çevrenin tanıtımına özen gösterilir. Temsil ettiği akıma...