Kategori: Tarih

1

İstanbul’un Fethi, Yapılan Hazırlıklar ve Fetihin Sonuçları

İSTANBULUN FETHİ  Fatih Sultan Mehmed padişah olduktan sonra ilk iş olarak, devamlı ayaklanma çıkaran Karamanoğlu Beyliğine karşı sefere çıktı. Karamanoğlu İbrahim Bey af diledi. Fatih İstanbul’un fethini düşündüğü için onu bağışladı. Fatih Sultan Mehmed, büyük gayesini gerçekleştirmek için, Macarlara, Sırplara ve Bizanslılara karşı yumuşak davranıyordu. Amacı Haçlıların birleşmesini önlemek, onları tahrik etmemek...

0

Yurdumuzun Komşuları – Yunanistan

YURDUMUZUN KOMŞULARI 2.   YUNANİSTAN Yunanistan Yönetim Şekli Cumhuriyet Yüzölçümü 131.944 km2 Nüfus 10,838594 Başkenti Atina (3,027,000) Başlıca Kentler Selanik (406,000), Patrai (142,000), Lasissa (102,000), Kandiye (102,000) Resmi Dil-Din Yunanca , Ortodoks, Katolik, İslamiyet Para Birimi Drahmi Kuzeybatı komşumuzdur. Balkan Yarımadası’nın güneyinde Akdeniz’e  doğru sokulan  büyükçe bir yarım ada ile çok sayıda ada...

0

Yurdumuzun Komşuları – Bulgaristan

YURDUMUZUN KOMŞULARI BULGARİSTAN Bulgaristan Yönetim Şekli Cumhuriyet Yüzölçümü 110,912 km2 Nüfus 8,612,757 Başkenti Sofya (1,200,000) Başlıca Kentler Filibe (367,000) Varna (295,000) Rusçuk (179,000) Burgaz (178,000) Plevne (136,000) Resmi Dil /Din Bulgarca , Katolik, Ortodoks, İslamiyet Para Birimi Leva Kuzeybatı komşumuzdur. Doğusunda Karadeniz, batısında  Yugaslavya Fedaral Cumhuriyeti ile Makedonya, kuzeyinde Romanya, güneyinde Yunanistan...

0

Ülkelerin Başkenti ve Nüfusu

Türkiye, çevresindeki ülkeleri ile yakından ilişkilidir. Türkiye’nin yakınındaki ülkelerin başkenti, yüz ölçümü ve Nüfusu aşağıdaki gibidir. Genel kültür olarak bilinmesi gereken bir konudur. Ülkenin Adı Başkenti Yüzölçümü Nüfusu Suriye Şam 185.000 10 milyon İran Tahran 1.648.000 46 milyon Irak Bağdat 437.000 13 milyon Yunanistan Atina 132.000 12 milyon Gürcistan Tiflis  69,700 5,5...

Sanalsinif.net - bayrak 0

İstiklal Marşı – Mehmet Akif Ersoy

İstiklal Marşı, Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılmıştır. İstiklal Marşı 10 Kıtası aşağıda paylaşılmıştır.   İSTİKLÂL MARŞI   Korkma, Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak, O benim milletimin yıldızıdır parlayacak, O benimdir,O benim milletimindir ancak.   Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal, Kahraman ırkıma bir...

0

İstanbul Fethi ve Yeni Çağların Başlangıcı

29 Mayıs 1453’de Sultan II. Mehmet Doğu Roma İmparatorluğunun başkenti Konstantiniyye’yi (İstanbul) fethetti.      Çağına sadece üstün bir askeri güç, bilimsel ve teknik üstünlük siyasi kudret değil, aynı zamanda fethettiği milyonluk şehir halkına  o zamana kadar görülmemiş bir din hürriyeti ve emniyet de getirmiş bulunan ve bu güvenliği kanunla teminat altına alan...

Şeyh Bedrettin İsyanı 0

Şeyh Bedrettin İsyanı

Timur istilâsından sonra karışan ve tarihte kargaşalık, keşmekeş anlamında olarak (fetret devri) diye anılan bir duraklama çağı yaşayan Türkiye’de birden bire enteresan bir fikir ve hareket baş gösterdi. Çağının en ileri bilim başkentlerinde felsefe, tıp, matematik ve en çok din bilim (ilâhiyat) okuyan Şeyh Bedrettin, Edirne’de yerleşmiş ve iki yıl kadar Türkiye’nin...

0

Tarih Soruları ve Kodlamaları ile Ezberleme!

Devleti oluşturan unsurlarİSTE İnsan Siyasi iktidar Toprak Egemenlik Birleşmiş milletlerde kullanılan diller FIRIÇA Fransızca Ingılizce Rusça Italyanca Çince Arapça Türklerin tarih boyunca kullandığı alfabeler KULAK Kril Uygur Latin Arap K(G)öktürk Mustafa kemal dönemi dış politika SABAH Sadabat paktı Akdeniz paktı Boğazlar sorununun çözülmesi Alman-İtalyan yayılmacı politikası Hatayın anavatana katılması Balkan savaşı sonunda kaybedilen yerler TEMA Trakya...