Özlü Sözler

Özlü Sözler

Görüntülenme: 117
0 0
Okuma Süresi:7 Dakika, 28 Saniye

188) ” Hiç bir zaman çıktığın kapıyı hızlı çarpma, geri dönmek zorunda kalırsın.” – Don Herold

 

189) ” Şerefle bitirilmesi greken en ağır görev hayattır.”  – Toegueville

 

190) ” Sizi övenlerden çok, öğüt verenlere bağlanın” – Boiteau

 

191) ” Ölümün kapısını herkes yalnız çalar.” – S. Logerlöt

 

192) ” Yiğitlik intikam almakla değil, tahammül göstermektir.” – W. Shakespeare

 

193) ” Beklemeyi bilen insan herşeyi elde edebilir.” – Digsraeli

 

194) ” En büyük düşmanın kendinden başkası değildir.” – Longellow

 

195) ” Elinle ettiğin hayrı, dilinle eyleme zayi.” – Hüseyin Çelebi

 

196) ” İlim gayreti sevinç, mal gayreti hüsrandır.” – Hz. Ömer

 

197) ” Tevbe, günah sabunudur.” – Cenap Şahabettin

 

198) ” Herkese karşı kibar ol, fakat pek az kişiyle samimi ol.” – George Washington

 

199) ” Kibir, alçakların ahlakındandır.” – İmam-ı Şafi

 

200) ” Öfkenin ateşisi önce sahibini yakar.” – Sadi

 

201) ” Kişi bu alçak dünyaya tenezzül etti mi, bala kapılmış sineğe benzer.” – Sadi

 

202) ” Bazı insanlar koca evreni bilirler de kendilerini bilmezler.” – Sadi

 

203) ” İnsanlar köprü kuracakları yerde, duvar ördükleri için yalnız kalırlar.” – Newton

 

204) ” Hiçbir şeye gülmeyenden, birde her şeye gülenden sakın.” – Anonim

 

205) ” Hepimizin bir annesi vardır, o da toprak.” – Victor Hugo

 

206) ” Gençliğini gülmekle geçiren, ihtiyarlığını ağlamakla geçirir.” – Ali Fuat Başgil

 

207) ” Hak bildiğim bir yola yalnız gideceksin.” – Tevfik Fikret

 

208) ” İnandığınız gibi yaşamıyorsanız, yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız.” – Hz. Ömer

 

209) ” Buldum bilemedim; bildim bulamadım. Parada vefa olsa elden ele dolaşırmıydı.” – Ata Sözü – Paranın Namusu

210) ” Başarılarda gururu yenmek, felaketlerde ümitsizliğe direnmek lazımdır.” – M.K Atatürk

 

211) ” Tatbik eden, icra eden, karar vermeden daima daha kuvvetlidir.” – M.K. Atatürk

 

212) ” İnsanın öğrenmesi gereken ilk dil, tatlı dildir.” – Barışmanço

 

213) ” Kısa vadeli düşündüğümüz zaman menfaatler, uzun vadeli düşündüğünüzde ise dürüstlük ön plana çıkar.” – Turgay Ciner

 

214) ” Bilmiyorlar ama, yapabiliyorlar işte! ” – Beyoğlu Sabah Kitapçısı

 

215) ” Çalış, oyna, dilini tut.” – Albert Einstein

 

216) ” Başarının % 1 ini ilham % 99 u terdir.” – Edison

 

217) ” İmaj hiçbir şey, susuzluk her şey!” – Sprite

 

218) ” Her kim kazanamazsa ekmek parası, dostunun yüz karası, düşmanının maskarası.” – M. Akif Ersoy

 

219) ” Şunu da söyleyeyim ki; çok zekisin! malum. Fakat zekanı unut daima çalışkan ol!” – Atatürk’ün zeki bir insana söylediği söz

 

220) ” Gerçeğin taa gözünün içine bakmak gerekir.” – M.K. Atatürk

 

221) ” Bir işi bir Türk bir saatte yaparsa, aynı işi iki Türk, iki saatte yapar; aynı işi üç Türk ise hiç yapmaz.” – Almanlar

 

222) ” Her insan da insanlığın bütün halleri vardır.” -Montaigne

 

223) ” Yerinde sayanlar, yürüyenlerden daha çok gürültü ederler.” – Oscar Wilde

 

224) ” İnsanın bıraktığı her tesir bir düşman yaratır.” – Oscar Wilde

 

225) ” İnsanlara olduğun gibi görün, yoksa borçlu kalırsın!” – Bruner

 

226) ” Dostu severim, düşmanı da… Dost gücümü düşman ödevimi gösterir…” – Schiller

 

227) ” Hayat olan yerde ümit de vardır…” -John Gay

 

228) ” Faydasız hayat bir erken ölümdür…” – Goethe

 

229) ” Verdiği öğütleri kendisi de tutan yarı azizdir…” – W. Shakespeare

 

230) ” Beklenmedik şeyi beklemedikçe olgun sayılmazsın.” – XXX

 

231) ” Başkalarının düşüncelerine saygı gösterin; hiç kimseye yanlış düşündüğünü söylemeyin.” – Dale Carnegie

232) ” Başarılarınınz yaptığınız kötü hareketlerden daha çok düşman kazandıdır.” – T. Jeffer Son

 

233) ” Tanrı beni benden korusun.” – İspanyol Ata Sözü

 

234) ” Gülümsemesini bilmeyen insan dükkan açmasın.” – Çin Ata Sözü

 

235) ” Bilmeyen ve bilmediğini bilen çocuktur, ona öğretin.” – Çin Ata Sözü

 

236) ” Bilen ve bildiğini bilmeyen uykudadır, onu uyandırın.” – Çin Ata Sözü

 

237) ” Bilmeyen ve bilmediğini bilmeyen aptaldır, ondan sakının.” – Çin Ata Sözü

 

238) ” Bilen ve bildiğini bilen liderdir, onu izleyin.” – Çin Ata Sözü

 

239) ” Gençlikte dünyayı, yaşlılıkta gençliği düzeltmeye ulaşırız.” – XXX

 

240) ” Rütbelerin en alası ilim rütbesidir.” – Hz. Ali

 

241) ” Kişi bilmedigine düşman olur.” – Yahya Bin Halit

 

242) ” Ekmekten sonra egitim,bir milletin en büyük ihtiyacıdır.” – Bron

 

243) ” Gülü seven dikenine katlanır.” – Türk Atasözü

 

244) ” Ya Rabbi! Bana kitap dolu bir evle,çiçek dolu bir bahçe ver yetişir!” – Konfüçyüs

 

245) ” Sanat,dagayla insanın toplamıdır.” – Francis Bacon

 

246) ” İlim cesaret verir,cehalet küstahlık!” – Terre

 

247) ” İnanclarımızdan eylemlerirmiz dogar,eylemlerimizden alışkanlıklarımız meydana gelir, alışkanlıklarımızdan

karakterimiz oluşur ve karakterimiz üzerinde de kaderimizi bina ederiz.” – Henry Hancock

 

248) ” Eger karşınızdaki,ögütvermeye bayılıyorsa bilin ki,en çok O’nun öğüde ihtiyacı vardır” – Lord Halıfax

 

249) ” Ademin en büyük onur kaynagı,birçok büyük sözün ilk önce kendi ağızından çıkmasıydı herhalde.” – Mark Twain

 

250) ” Bir insanın üniversite mezunu olmasını yardım edebilirsin,fakat onu düşünmeye zorlayamazsın.” – Finely P.Bunne

 

251) ” Bir şeyi ögrenmek için,her şeyden önce onu sevmek gerekir.” – Goethe

 

252) ” Yeryüzünde pek çok harikalar vardır;Ama bunların en büyüğü yine de insandır.” – Sophokles

 

253) ” İnsan aklın sınırlarını zorlamadıkça,hiç bir şeye ulaşamaz.” – A.Einstein

 

254) ” Umut, uyanık inasanın rüyasıdır.” – Aristotle

 

255) ” Bilmediğini bilenin, arkasından gidin. Bilmediğini bilmeyeni, uyandırın. Bilemediğini bilene, öğretin. Bilmediğini

bilmeyenden, kaçın.” – Konfüçyüs

 

256) ” Düşünmeden okumak körletir; okumadan düşünmek yanıltır.” – Clairvany

257) ” Bilim, felsefenin başarılarından, felsefe ise bilimin başarısızlıklarından örülmüştür.” – Bertnand Russel

258) ” Ne olacagımızı görebilmek için ne olduğumuzu bilmemiz gerekir.” – N.Machıavellı

259) ” Ümit iyi bir kahvaltı; fakat kötü bir akşam yemeğidir.” – Francis Bacon

 

260) ” Az bilmek için çok okumak gerekir. ” – C. Montesquıeu

 

261) ” Matematik Tanrının, dünyayı yaratmak için kullandığı alfabedir. ” – Galileo Galıleı

 

262) ” Matematikle ifade ede biliyorsanız, bilginiz doyurucudur. ” – W.T.B. Kelvin

 

263) ” Nankör insan, herşeyin fiyatını bilen,  fakat  hiçbir şeyin değerini bilmeyen kimsedir.”-Oscar Wilde

 

264) ” Rüyaları gercekleştirmenin en kestirme yolu, uyanmaktır. ” – J.M. Power

 

265) ” Kardeşlerimi tanrı yarattı; fakat dostlarımı ben buldum. ” – Geothe

 

266) ” Ateşe ateşle karşılık verenlerin ellerinde kalan, genellikle küldür. ” – A. V. Bruen

 

267) ” İhtiyaç buluşun anası, hoşnutsuzlukda ilerlemenin babasıdır. ” – D. Rockefeller

 

268) ” Suyun taşı delmesi gücünden değil, sürekli akmasındandır. ” – Anonim

 

269) ” Herkesle arkadaşlık yapın, ama sadece erdemlilerle dost olun. ” – Konfüçyus

 

270) ” Aza sahip olan değil, çok isteyen fakirdir. ” – Seneca

 

271) ” Analık sanatının ilk şartı çoçuk uyuduktan sonra uyumaktır. ” – A. Franca

 

272) ” Silahlanma dünyanın en pahalı hurdalığıdır. ” – L. Paulıng

 

273) ” Ya bir yol bulacağız, ya da bir yol açacağız. ” Anibal

 

274) ” Bir milletin Türkülerini ben yazsamda, kanunlarını kim yazarsa yazsın. ” – XXX

 

275) ” Bütçe, kuşkuların matematiksel teyididir. ” – A. A. Latimer

 

276) ” Kendini başkalarından daha az akıllı kabul et, ama öyle olma. ” – Jean Cocteau

277) ” Eğitimsiz zeka, madendeki gümüş gibidir. ” – Mark Twain

278) ” İnsan için en degerli olan şey yine insandır. ” – Spınoza

279) ” Zamanızı çalan kişi borcunu tanımaz; üstelik de bu borcu hiç bir zaman ödeyemez. ” – XXX

280) ” Kendi kusurlarını affetmeyen adamın bütün kusurları affedilebilir. ” – Konfüçyus

 

281) ” Bütün insanlar üç sınıfa ayrılmıştır: Hareket ettirilemeyenler, hareket ettirilebilenler ve hareket edenler. ” – Benjamin Franklin

 

282) ” Dinlemek, gösterebileceğimiz nezaketlerin en yükseğidir.” – Dale Carnegie

 

283) ” Düşünmek, bütün sanatların en güç öğrenilenidir.” – J.J. Rousseau

 

284) ” Cumhuriyet, kimsesizlerin kimsesidir.” – M.K. Atatürk

 

285) ” Kitaplardan önce kendimizi okuyalım.” – H.z. Mevlana

 

286) ” Bilgiyle uyumak uyanıklıktır.” – H.z. Mevlana

 

287) ” Cahil kimsenin yanında kitap gibi sessiz ol.” – H.z. Mevlana

 

288) ” Güneşin varlığına delil yine güneştir. Delil ararsan güneşten yüz çevirme.” – H.z. Mevlana

 

289) ” Alimin uykusu cahilin ibadetinden hayırlıdır.” – H.z. Ali

 

290) ” Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum.” – H.z. Ali

 

291) ” Bilgi sermayemdir. İlim silahımdır. Sabır elbisem. Kanaat ganimetimdir.” – XXX

 

292) ” Bir hatayı iki defa tekrar etmeyen en mükemmel insandır.” – Einstein

 

293) ” Akıllı bir adam herşeyin farkına varır. Budala bir adam ise her hususta fikrini söyler.” – XXX

 

294) ” Canı, can vererek satın almamışsın ki, değerini ilesin.” – Nizami

 

295) ” Konuşmasını çok erken öğrendim, susmasını öğreneilmek için yaşlanmam gerekti.” – XXX

 

296) ” İki günü ir irine eşir olan zarardadır.” – H.z. Muhammed

 

297) ” Akıllı adam yarışmaz. Böylece kimsede onunla yarışamaz.” – Lao Tose

 

298) ” Görmeden görebilirim, ama düşünmeden düşünemem.” – Paul Valery

 

299) ” Geçmişi unutanlar, onu yeniden yaşamaya mahkumdurlar.” – Santanaya

 

300) ” Konuşmak ihtiyaç olabilir, ama susmak sanattır.” – XXX

 

301) ” Kötü bir adama iylik etmek, iyi bir adama kötülük etmek kadar tehlikelidir.” – Platus

 

302) ” Kendi noksanın bilmek kadar irfan olmaz.” – Türk ata sözü

 

303) ” Sevmek” fiilinden sonra dünyanın en güzel fiili yardım etmektir.” – V. Sultiner

 

304) ” Yarın bambaşka bir insan olacağım diyorsan niye bu günden başlamıyorsun.” – Epiktetos

305) ” Geçmişi değiştiremezsiniz. Fakat gelecek henüz avucunuzun içindedir.” – Alfred Tennyson

306) ” Arkanı güneşe çevirme, yoksa gölgen önüne düşer.” – Anonim

307) ” Sakladığın sır senin eserindir, açığa vurursan, esiri olursun.” – Anonim

 

308) ” Eğrinin gölgeside eğridir.” – Hz. Ali

 

309) ” Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez.” – Hz. Mevlana

 

310) ” Herkes, insanlığı değiştirmeye çalışıyor, kimse, kendini değiştirmeyi aklından geçirmiyor.” – Tolstoy

 

311) ” Geleceği hiç düşünmem, ansızın geliverir.” – A. Einstein

 

312) ” Bir tapınağının olması, kendine tapınmaktan daha iyidir.” – İmam Gazali

 

313) ” Birbirinizi satın ( anlatın ), davayı anlatın.” – H. Bayram Veli

 

314) ” Canımız gündüz, bedenimiz gece gibidir. Biz gece ile gündüz arasındaki sehere benzeriz.” – Hz. Muhammed

 

315) ” Yer yüzünde ilim adamları gök yüzünde ki yıldızlar gibidir.” – Hz. Muhammed

 

316) ” Nereye gittiğinizi bilmiyorsanız, her yol sizi oraya götürür.”

Kissinger

317) ” Paranın Kral olduğu yerde, Ahlak Kraliçe olamaz.”

Fransız Ata Sözü

318) ” Maddeyi, herşeyi değiştirebilirsiniz; ancak insanın düşünce kalıbını değiştirmek zordur.”

Einstein

0093f6b8d6ae4357302ab9dc4a15bbcd Özlü Sözler

Gönderi Yazarı Hakkında

admin

happy Özlü Sözler
Happy
0 %
sad Özlü Sözler
Sad
0 %
excited Özlü Sözler
Excited
0 %
sleepy Özlü Sözler
Sleepy
0 %
angry Özlü Sözler
Angry
0 %
surprise Özlü Sözler
Surprise
0 %

Bu içeriği paylaşın:

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir