Sanalsinif.net | Bilgi Platformu! Blog

Dünya Kentleri Nasıl Dönüşüyor? 0

Dünya Kentleri Nasıl Dönüşüyor?

DÜNYA KENTLERİ NASIL DÖNÜŞÜYOR? Dünya genelinde 1970’lerin ortalarından sonra ekonomideki yeniden yapılanma sürecinin yansımaları görülür. O tarihten başlayarak ekonominin yeniden yapılanması sonucunda üretim biçimlerinde değişim ve sanayisizleşme Avrupa ve Amerika kentlerinde sosyal ve mekansal...

Geometrinin Tarihçesi 0

Geometrinin Tarihçesi

Geometrinin Tarihçesi   Uzayın ve uzayda tasarlanabilen biçimlerin, kurallara uyularak incelenmesini konu alan matematik dalı. Yunanca «ge», yer ve «metron», ölçüden. Geometri Nil kıyılarında doğdu. Bu ırmağın düzenli aralıklarla taşması, tarlaların sınırlarını siliyor, Mısırlıları...

Matematiğin Tarihçesi 0

Matematiğin Tarihçesi

Matematiğin Tarihçesi   Ortaçağ İslâm Dünyası’nda başta aritmetik olmak üzere, matematiğin geometri, cebir ve trigonometri gibi dallarına önemli katkılarda bulunan matematikçiler yetişmiştir. Ancak bu dönemde gerçekleşen gelişmelerden en önemlisi, geleneksel Ebced Rakamları’nın yerine Hintlilerden...

Kimyanın Tarihçesi 0

Kimyanın Tarihçesi

Kimyanın Tarihçesi   Ortaçağ İslâm Dünyası’ndaki kimya çalışmaları, daha önce Hellenistik Çağ’da İskenderiye’de yapılmış olan simya çalışmalarından yoğun bir biçimde etkilenmiştir. Bu çalışmalar sırasında yavaş yavaş belirginleşmeye başlayan Yapısal Dönüşüm Kuramı’na göre, doğadaki bütün...

Modern Kimyanın Doğuşu 0

Modern Kimyanın Doğuşu

Modern Kimyanın Doğuşu   15. yüzyıla dek kimya, eskiden beri bilinen kalıplarını bir türlü aşamamıştı. Bu kalıplaşma, efsanevi açıklamalarla ve ilkel reçetelerle örtülmeye çalışılıyordu. Kimya, halâ simya idi. 15. yüzyıldan itibaren simya, kıpırdamaya, kimya...

Fiziğin Tarihçesi 0

Fiziğin Tarihçesi

Fiziğin Tarihçesi   Bilimler içinde hemen de en eksiksiz olan dal fiziktir. Fizik, bir yandan, cisimlerin düşmesi, âşığın yayılması, titreşimler, sürtünmeler gibi, her gün tanığı olduğumuz çok sayıda doğal olayla ilgilenir; öte yandan, uygulama...

Eskiçağ’da Bilim 0

Eskiçağ’da Bilim

Eskiçağ’da Bilim     A. Çin’de Bilim Çin Uygarlığında bilimsel faaliyetin başlangıcı M.Ö. 2500’lere kadar götürülebilir. Zaman zaman sınırları Hindiçini de içine alan, zaman zaman ise sadece Sarı Irmak civarında ufak bir devlet şeklinde...

Biyolojinin Tarihçesi 0

Biyolojinin Tarihçesi

Biyolojinin Tarihçesi     Ortaçağ Ortaçağ İslâm Dünyası’ndaki biyoloji araştırmalarını, bitkibilim ve hayvanbilim çerçevesinde değerlendirilecek olunursa, bu alanların daha çok Aristoteles ve Dioscorides gibi Yunan bilginleri tarafından derlenmiş olan bilgi birikimine dayandırılmış olduğunu söylenebilir....