Kategori: Şiirler

Namık Kemal – Hürriyet Kasidesi

Görüp ahkâm-ı asrı münharif sıdk u selâmettenÇekildik izzet ü ikbal ile bâb-ı hükûmetten Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmettenMürüvvet-mend olan mazluma el çekmez iânetten Hakîr olduysa millet, şânına noksan gelir sanmaYere düşmekle cevher, sâkıt olmaz kadr-ü kıymetten Vücûdun kim hamir-i mâyesi hâk-i vatandandırNe gâm râh-ı vatanda hak olursa cevr ü mihnetten. Muini zâlimin dünyada erbâb-ı …

Devamını oku

Namık Kemal – Beyitler

Sana senden gelir bir işte ‘dâd’ lâzımsa Zaferden ümidin kes gayriden imdad lâzımsa.   Yüksel ki yerin bu yer değildir; Dünyaya gelmek hüner değildir.   Bize gayret yaraşır, merhamet Allah’ındır. Hükmü ati ne fakirin, ne de şeyhin şahındır.   Namık KEMAL

Kalp Sırrına Erenler!

Kalp sırrına erenler kimlerdir bilir misiniz? Kalp sırrına erenler, susarlar, Kızmazlar, Küsmezler, Kırmazlar, Kırılmazlar, Herşeyde güzellik bulurlar, hiçbir şeyi insanoğlundan bilmezler, Rab’binden bilirler. Herşeyi ondan umup, beklerler. Susarak konuşurlar… Hz. Mevlana