Türkiye’de Sanayi

Giriş: Topraktan ve ya toprak altından elde edilen ham maddeler,sanayi yolu ile tüketime elverişli hale getirilir.sanayi adı altında toplanan farklı işlerden bir kısmı el ve tezgah işleri dır.Her ikisinin de,...
Close