Tarih Soruları ve Kodlamaları ile Ezberleme!

Tarih Soruları ve Kodlamaları ile Ezberleme!

Görüntülenme: 1440
0 0
Okuma Süresi:6 Dakika, 49 Saniye

Devleti oluşturan unsurlarİSTE

İnsan
Siyasi iktidar
Toprak
Egemenlik

Birleşmiş milletlerde kullanılan diller FIRIÇA

Fransızca
Ingılizce
Rusça
Italyanca
Çince
Arapça

Türklerin tarih boyunca kullandığı alfabeler KULAK

Kril
Uygur
Latin
Arap
K(G)öktürk

Mustafa kemal dönemi dış politika SABAH

Sadabat paktı
Akdeniz paktı
Boğazlar sorununun çözülmesi
Alman-İtalyan yayılmacı politikası
Hatayın anavatana katılması

Balkan savaşı sonunda kaybedilen yerler TEMA

Trakya
Ege adaları
Makedonya
Arnavutluk

 

Genelgeler ve kongreler HABEşvASAT

Havza genelgesi
Amasya genlgesi
Balıkesir kongresi
Erzurum kongresi
Alaşehir kongresi
Sivas kongresi
Amasya görüşmeleri
Temsil heyetinin ankaraya gelişi

Atatürkün kuruluşunda rol aldığı yayınlar AİHM

Anadolu ajansı
İradei milliye
Hakimiyeti milliye
Minber

Sıcak yerel rüzgarlar HaSSaF

Hamsin
Siroko
Samyeli
Fön

Soğuk rüzgarlar MeKTuB

Mistral
Krivetz
Tropikal rüzgarlar
Bora

Bor madeninin çıkarıldığı yerler BEBeK

Balıkesir bigadiç susurluk
Eskişehir  seyitgazi
Bursa mustafa kemal paşa
Kütahya emet

Zararlı cemiyetler TAMEK

Taşnek ve hınçak
Alyans
Mavri mira
Etniki eterya
Kordos

Kayseride tarihi eserler HUHACGEÇİD

HUnad hatun medresesi
HAcı kılıç medresesi
Camii kebir
GEvher nesibe şifahanesi
Çİfte kümbet
Döner kümbet

Konyada tarihi eserler KASİS

Karatay medresesi
Alaaaddin cami
Sırçalı medrese
İnce minare
Sultan hanı

D-8 gelişmekte olan ülkeler BENİMToPuM

Bangladeş
Endonezya
Nijerya
İran
Mısır
Türkiye
Pakistan
Malezya

 

1.İnönü bizim için MİLAToldu…Moskova ant, İstiklal marşı kabulü,Londra konferansı Afganistanla Dostluk ant,Teşkilatı esasiye

Balkan Antantı Devletleri:TaYYaR (büyük harfler)Türkiye,Yunanistan,Yugoslavya,Romanya

Vilayet-i Sitte : SEV DEB…Sivas ,Erzurum,Van,Diyarbakır ,Elazığ,Bitlis

FBli HALİ (feberbahçeli hali)…Fransa,Belçika,Hollanda,Almanya,Lüksemburg İtalya

Berlin Antlaşmasıyla Bağımsız olan ülkeler: SaKaR…Sırbistan,Karadağ,Romanya

Berlin Anlaşmasıyla Rusya ya verilenler :KAB
yani SAKAR KAB şeklinde kodlayın Kars,Ardahan,Batum

Lozan Ant da Çözümlenemeyen Sorunlar: HIRBO….Hatay Sorunu,Irak Sınırı,Rum Patrikhanesi,Boğazlar,Osmanlı Borçları.

Türklerin Kurduğu Zararlı Cemiyetler :WİSTKoN Wilson Prensipleri Cemiyeti
İngiliz Muhipler Cemiyeti
Teali İslam Cemiyeti
Sulh ve Selâmet-i Osmaniye Cemiyeti
Kürt Teali Cemiyeti

1 Meşrutiyet dönemi Aydınları :ZAMAN..Ziya paşa,Ahmet Mithat,Mustafa fazıl paşa,Ali suavi,Namık kemal

Dogu Sınırımızın çizildiği antlaşmalar sırasıyla aşama aşama olarak: Gazi Mustafa Kemal in baş harfleri GMK:…GÜMRÜ,MOSKOVA VE KARS ANT.

Balkan Harbi : BüYüSeK…Bulgaristan ,Yunanistan ,Sırp Karadağ =) Osmanlı

2.Balkan Harbi :ROKSY...Romanya,Osmanlı,Karadağ,Sırp,Yunan =)Bulgaristan

Misakı Milli Maddeleri: KABSAR….Kapitülasyon ,Araplar,Bogazlar, Sınırlar,Azınlık Refarandum

Erzurum Kong. Katılan Doğu İlleri:BEST-VAN…Bitlis, Erzurum, Sivas, Trabzon,Van

Erzurum Kong Katılmayanlar:MED…Mardin, Elazığ,Diyarbakır

Milli Güvenlik Kuruluna Katılan Bakanlar :SAİD….Savunma ,Adalet, İçişleri, dışişleri

Suriye Sınır Kapılarımız :CCANeY Cilvegözü,Ceylanpınar,Akçakale,Nusaybin,Yayladağ

dünya savaşından sonra yapılan Ateşkeslerin kronolajik sıralaması :SeMaVeR….Selanik antlaşması(bulgaristan) Mondros(osmanlı)
Villa Queste(avusturya macaristan)Rethendes(almanya)

Milli mücadele Yanlısı Basın (HAYATİ ABİ VE VAKİT)…Hakimiyet-i Milliye Albayrak,Yenigün,Açıkgöz,Tasvir-i efkari ,İstikbal ve İrade-i milliye ve AA(anadolu ajansı) B İkdam ,Vakit

dünya savaşı barış antlaşmaları kronolojisi: SeNTeS
Versay(almanya) Senjermen(avusturya) Nöyyi(bulgaristan) Trianon(macaristan) Sevr(osmanlı)

Kullandıımız Takvimler: 12HACERİM ) 12 (hayvanlı Türk takvimi) H (hicri) a C (celali) e, R (rumi)i,M (miladi)

İlk Türk beylikleriSAÇDıM…Saltulalar, Artuklar ,Çakabeyliği,Danişentler Mengücekler

İran ile savaşlarımız; KaFeSiN…Kasrı Şirin, Ferhat paşa anl, Serav anl, Nasuh paşa anl

G8 ülkeleri: AFRİKAJİ…Abd,Fransa, Rusya,İngiltere,Kanada,Almanya,Japonya, -son katılan-,İtalya

G-5 ülkeleri:FAJİAFransa,Almanya,Japonya,İngiltere,ABD

Atatürk’ün 1. dünya savaşında savaştığı cepheler SaÇaK….Suriye,Çanakkale,Kafkas

Atatürkün savaştığı cepheler;CAKASConk bayırı,Anafartalar,Kireçtepe,Arıburnu, Sedülbahr

Osm Duraklama dönemi siyasi ilişkileri :VARİL…Venedik,Avusturya,Rusya,İran,Lehistan

Lozanda Atatürkün asla taviz verilmemesi gereken konular:KEM…Kapitülasyonlar,Ermeni sorunu,Misakı Milli sınırları..

haçlılarla yapılan savaşlar :SINAV II….S ırpsındığı,I. Kosova,N iğbolu,A-,V arna,II.kosova

AB kurucu ülkeleriBİ LAF…….Belçika, İtalya, Lüksemburg,Hollanda,Almanya, Fransa

D-8 Ülkeleri Gelişmekte Olanlar:
BENİM PoTaM……BANGLADEŞ,ENDONEZYA,NİJERYA,İRAN, MISIR,PAKİSTAN,TÜRKİYE. Malezya,

Türklerin kullandığı alfabeler sırasıyla:
GU SAKaL….g-göktürk alfabesi,Uygur,Sogd,Arap,Kiril,Latin, not:Göktürk ve Uygur milli alfabesidir…

Nabucco Projesine Ortak Olan Ülkeler: TAMBAR DOĞAL GAZ BORU HATTI PROJESİ…..TÜRKİYE, AVUSTURYA, MACARİSTAN, BULGARİSTAN, ALMANYA,
ROMANYA

Lozan antlaşması için GARANTÖR devletler = FİJİ….FRANSA,İNG,JAPON,İTALYA

kadınların sıyası hak sırasıB.M.VB..eledıye,M..uhtar,V..ekil

Birleşmiş milletler Güvenlik Konseyinde bulunan daimi üyeler FİRÇA…..
Fransa, İngiltere, Rusya ,Çin,ABD

Lozan da lehimize çözülen meseleler:ASKİ….Azınlık,Savaş tazminatı,Kapitilasyonlar,İstanbulun durumu

Osmanlıda kapıkulu atlı birlikler hepsiSharfiyle başlıyor:…..
S-İPAHİLER,S-İLAHTARLAR,S-OL ULEFECİ, S-AĞ ULAFESİ,S-AĞ GARİPLER,S-OL GARPLEER

2.Mahnut dönemi askeri alanda yapılan ıslahatlar:S-E-V-D-A-M
S ekbanı cedit,E şkinci ocağı,V akayi Hayriye, Daruşurayı askeriye,A sakiri muhammediye,M ızıkayı hümayun

II. Mahmut İdare Alanındaki Yenilikler.PİSNEDİMM
P asaport uygulamasını başlatmıştır.İ çişleri-dış işleri Bakanlıkları açmıştır.S adrazamlığı kaldırmıştır. N azırlıklar kuruldu.E ncümen-i Danişme kuruldu.(tercüme odaları.) D ivan kaldırıldı.İ lk nüfus sayımı yapıldı.M eclis-i ahkam-ı Adliye kuruldu. M uhtarlıklar açıldı

Euro Kullanmayan Ülkeler: İDİ …..İsveç,Danimarka, ingitere

DEMOKRAT PARTİYİ KURANLAR:CAFeR….Celal Bayar,Adnan menderes,Fuat köprülü,e,Refik koraltan

Sosyal Ve Ekonomik Haklar :SAKlan ve GEÇya da GEÇ ve SAKlan…AYRICA..karıştırmayın;konut hakkı…..sosyal ve ekonomik hak
konut dokunulmazlığı……temel hak ve özgürlüklerde düzenlenmiştir..
Sendika kurma,Aile korunması,Konut hakkı,Grev ve lokavt hakkı,Eğtim ve öğretim hakkı,Çalışma hakkı

Tanzimatla Yapılan Islahatlar: TİMHA….Tanzimat, İdare,Maliye,Hukuk,Askeriye
SALınan HA-ŞERat MEDRESEde KIYAFETini giyip,TEKKEde MAARİF bey ile MEDENİ İSLAMın LAİKLİK ile ters düştüğünü görüştü

Saltanatın kaldırılması, Halifeliğin kaldırılması Şerriye ve evkaf vekaletinin kaldırılması, Tevhid-i tedrisat kanunu, Medreselerin kapatılması, Kılık kıyafet kanunu, Tekke ve zaviyelerin kapatılması, Maarif teşkilatı kanunu, Türk medeni kanunu, Devletin dini islamdır maddesinin anayasadan çıkarılması, Laiklik ilkesinin kabulü.

Osmanlı Devletinin Donanmalarının Yakıldığı Yerler Sırası İle
İnebahtı
Çeşme
i
Navarin
i
S….inop

Güney Çephesinde İllerin Kurtuluş Sırası : MUA
Maraş
Urfa
Antep

Mısırda Kurulan Türk İslam Dev. TEMA
T olunoğulları
E yubiler
M emlükler
A kşitler

Denızcı Beylıkler..: CAM KıS
C andarogulalrı
A ydınogulalrı
M enteseogulları
K aresıogulları
S aruhanogulları
kutadgu Bİlig-yusuf has hacİB (İkisindede İ VE B HARFİ VAR)
A tabetül hakayık-A hmet yüknaki (ikiside A harfiyle başlıyo)
divan-I lügatit türk-kaşgarl-I mahmut (I harfi ikisindede var)

MEBA Balkan Savaşlarında kaybettiğimiz yerler:
Makedonya, Ege Adaları, Batı Trakya, Arnavutluk

BİD Milletvekilinin düşmesinde meclis kakarı gereken haller:
Bağdaşmazlık, istifa, devamsızlık

ilk özel matbaa (Sait E.-İbrahim M.): lale devri
ilk devlet matbaası (Matba-ı Amire) : III. Selim
ilk resmi gazete (Takvim-i Vekayi) :II. mahmut
ilk özel gazete ( Tercuman-ı Ahval): Tanzimat dönemi

Sevr antlaşmasındaki başlıklar ==SIKBoğazDOY
S ınırlar
I stanbul
K apitülasyonlar
BOĞAZ lar (komisyonu)
D uyunu umumiye (borçlar)
O rdunun terhisi
Y abancı okullar

Atatürk Döneminde Kurulan Siyasi PartilerCiToSc-umhuriyet halk partisi,
i
t-erakki perver cumhuriyet fırkası,
o
s-erbest cumhuriyet fırkası

LALE DEVRİ ISLAHATLARI

ÇİMMEÇK
Ç Çiçek aşısı (ilk)
İ İtfaiye örgütü (ilk)
M Mimari alanda (Avrupa mimarisi örnek alındı)
M Matbaa (ilk ÖZEL)
E Elçilikler açıldı (geçici)
Ç Çini imalatı
K Kağıt fabrikası kuruldu

l.MAHMUT
HKH
H endesehane
K apitülasyonlar (Fransaya verilen kapitülasyonlar sürekli hale getirildi)
H umbaracıocağı

osmanlı kuruluş dönemi savaşları
şifre:KMS SINAVI II
1.Koyunhisar savaşı:ilk osmanlı bizans savaşı.
2.Maltepe savaşı:palekanon savaşıda denilir.
3.Sazlıdere savaşı:haçlı yenilir edirne alınır.
4.Sırpsındığı savaşı:balkan kapıları türklere açılır.
5.I.Kosova savaşı:ilkkez top kullanılır.
6.Niğbolu savaşı:anadolu hisarı yaptırıldı.
7.Ankara savaşı:anadoluda siyasi birlık bozuldu.
8.Varna savaşı:2.murat tekrar tahta cıkar.
9.II.Kosova savaşı:balkanlar kesin olarak türk yurdu halina gelir.taarruz dönemi başlar.

İlk Türk Beylikleri
Sakın Maça Çıkma Dayak Atarlar(S, M, Ç ,D, A)
S:Saltulalar M:Mengücekler Ç:Çakabeyliği D anişentler A:Artuklar

Anadolu Beylikleri——–(GEMiCi HAKKO)
• G.germiyanoğulları
• E..Eretma devleti
• M..menteşeoğulları
• C..candaroğulları
• H..HAMİTOĞULLARI
• A..Aydınoğulları
• K..karamanoğuları
• K..karesi oğulları
• O..Osmanoğulları

Demokrat Partiyi Kuranlar: CAFeR
• Celal bayar
• Adnan menderes
• Fuat köprülü
• e
• Refik koraltan

Anadolu selçuklu devletine başkentlik yapan şehirler KİN
• KAYSERİ
• İZNİK
• NİĞDE

Osmanlıda Salyaneli (ÖZEL YÖNETİMLİ):= (MUHABBETTE CAY)
• M= MISIR
• H= HABEŞ
• B= BASRA
• B= BAGDAT
• T= TUNUS
• T= TARABLUSGARP
• C= CEZAYİR
• Y= YEMEN

Batı Cephesi Savaşları Sırası: BİR İKİ KaSaB
• I. İNÖNÜ
• II. İNÖNÜ,
• KÜTAHYA -ESK,
• SAKARYA,
• BÜYÜK TAARRUZ

*Atatürk’ün Kuruluşunda Rol Oynadığı Yayınlar AHİM
Anadolu Ajansı
Hakimiyet-i Milliye
İrade-i Milliye
Minber

1.Dünya Savaşında Kurulan Yeni Uluslar:PALYaÇoM
Polonya
Avusturya

Letonya
Yogoslavya
Çekoslovakya
Macaristan

 

0093f6b8d6ae4357302ab9dc4a15bbcd Tarih Soruları ve Kodlamaları ile Ezberleme!

Gönderi Yazarı Hakkında

admin

happy Tarih Soruları ve Kodlamaları ile Ezberleme!
Happy
0 %
sad Tarih Soruları ve Kodlamaları ile Ezberleme!
Sad
0 %
excited Tarih Soruları ve Kodlamaları ile Ezberleme!
Excited
0 %
sleepy Tarih Soruları ve Kodlamaları ile Ezberleme!
Sleepy
0 %
angry Tarih Soruları ve Kodlamaları ile Ezberleme!
Angry
0 %
surprise Tarih Soruları ve Kodlamaları ile Ezberleme!
Surprise
0 %

Bu içeriği paylaşın:

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir