Yenilenemeyen (Fosil – Tükenebilir) Enerji Kaynakları

Yenilenemeyen (Fosil – Tükenebilir) Enerji Kaynakları

Görüntülenme: 296
0 0
Okuma Süresi:2 Dakika, 46 Saniye

Yenilenemeyen (Fosil – Tükenebilir) Enerji Kaynakları

(kömür, petrol, doğal gaz ve nükleer)

  • Yenilenebilir (Yeni-Alternatif) Enerji Kaynakları (güneş, rüzgâr, biokütle ve su gücü (hidrolik, jeotermal, deniz enerjisi (dalga enerjisi, sıcaklık gradyent enerjisi, akıntı enerjisi ve gel-git enerjisi)

            Yeni-yenilenebilir enerji kaynakları içinde en büyük teknik potansiyele biokütle sahiptir. Biokütle enerji teknolojisi kapsamında; odun (enerji ormanları, ağaç artıkları), yağlı tohum bitkileri (ayçiçek, kolza, soya v.b), karbon-hidrat bitkileri (patates, buğday, mısır, pancar, v.b), elyaf bitkileri (keten , kenaf, kenevir, sorgum,vb.), bitkisel artıklar (dal, sap, saman, kök, kabuk v.b), hayvansal atıklar ile şehirsel ve endüstriyel atıklar değerlendirilmektedir. Biyokütle yenilenebilir, her yerde yetiştirilebilen, sosyo-ekonomik gelişme sağlayan, çevre dostu, elektrik üretilebilen, taşıtlar için yakıt elde edilebilen stratejik bir enerji kaynağıdır. Biyokütle doğrudan yakılarak veya çeşitli süreçlerle yakıt kalitesi arttırılıp, mevcut yakıtlara eşdeğer özelliklerde alternatif biyoyakıtlar (kolay taşınabilir, depolanabilir ve kullanılabilir yakıtlar) elde edilerek enerji teknolojisinde değerlendirilmektedir. Biyokütleden; fiziksel  süreçler (boyut küçültme-kırma ve öğütme, kurutma, filtrasyon, ekstraksiyon  ve biriketleme) ve dönüşüm süreçleri  (biyokimyasal ve termokimyasal süreçler) ile yakıt elde edilmektedir. Dönüşüm süreçleri ve ürünlerine örnek olarak, uygulamadaki başarısını kanıtlamış  aşağıdaki biyoyakıtlar verilebilir:

 

Biyometanlaştırma Süreçleri : BİYOGAZ
Biyofotoliz Süreçleri : Hidrojen
Fermentasyon Süreçleri : Biyoetanol
Piroliz Süreçleri : Pirolitik sıvı
Gazlaştırma    Süreçleri : Gaz yakıt
Karbonizasyon Süreçleri : Biyokömür
Esterleşme Süreçleri: Biyomotorin-Biyodizel

 

           Bu yakıtlar içinde biyogaz, biyoetanol ve biyomotorin önde yer almaktadır. Biyoyakıtların  ülkemizde uygulanır olması için gerekli potansiyel, bilgi birikimi  ve altyapı mevcuttur. Türkiye sadece odun, bitki ve hayvan atık-artıklarından yakacak olarak ısınma ve pişirmede yararlanmakta ve maalesef dünyadaki modern biyokütle kullanım eğiliminin dışında kalmaktadır. Türkiye hayvansal ve bitkisel artık miktarı 10,3 Mtep değerinde olup, bu değer ülkemiz enerji tüketiminin % 13’üne karşılık gelmektedir. Ülkemiz enerji ormancılığına uygun (kavak, söğüt, kızılağaç, okaliptüs, akasya gibi hızlı büyüyen ağaçlar) 4 Milyar Hektar devlet orman alanına sahiptir. Söz konusu alan  uygun planlamalar dâhilinde, modern enerji ormancılığında değerlendirilmeli, kıymetli ağaçların yakacak olarak kesimi önlenmelidir. Türkiye’de  toplam arazinin sadece %33,1’i işlenmektedir. İşlenmeyen arazi içinde tarıma uygun % 3’lük bir alan mevcuttur. Bu alanın enerji tarımında kullanılması,  kota kapsamından çıkarılan ürünler (tütün, şeker pancarı gibi) yerine de enerji amaçlı tarım (sorgum, miskantus, kanola, C4 bitkileri ekimi gibi) yapılması, tarım kesimine yön verecek, istihdam yaratacak ve ulusal gelir artacaktır. GAP, Yeşilırmak Havza Projesi gibi projeler kapsamında biyokütle enerji teknolojisi plan ve uygulamaları mutlaka yer almalıdır. Ülkemizde 65 000 ton/gün  miktarında çöp çıkmaktadır. Çöplerin düzenli depolama ile elektrik eldesinde değerlendirilmesi de göz ardı edilmemelidir. Türkiye için en önemli biyoyakıt seçeneklerinden biri de BİYOGAZ’dır.

 

Güvenlik:

           Biyogaz tehlike potansiyeli taşıyan bir gazdır. Örneğin, içeriğindeki metan gazı havayla %5–15 oranında karıştığı takdirde patlayıcıdır ve gaz hattındaki bir kaçak, yangın tehlikesi yaratır. Dolayısıyla atık depolamanın, biyogaz üretim ve kullanımının olası zararlarını kontrol altına alarak, en aza indirgemek için bazı güvenlik donanımının bulundurulması ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınıp uygulanması gerekir.

Güvenlik açısından en önemli bileşen, havasız sindiricinin varlığı yanında, bakım ve onarımıdır. Çünkü havasız sindiriciler, insan hayatına yönelik ciddi potansiyel tehdit oluşturabilecek kapalı hacimlere hapsedilmişlerdir ve atık çukurları kadar tehlikeli olabilir.

 

Artıları ve Eksileri:

           Kontrollü havasız sindirimli bir biyogaz tesisi, doğrudan depolama seçeneğine oranla önemli yararlar sağlar. Biyogazdan elde edilen enerji, yatırım maliyetini karşılar. Öte yandan, sindirilmiş atığın besin içeriği, ham atığınkine eşittir. Ek olarak, biyolojik açıdan bir denge durumundadır ve koku sorunu doğurmaksızın, uzun sürelerle depolanması daha kolaydır. Daha fazla sıvı içerir ve uzun mesafelere pompalanması, ham atığa oranla daha az enerji gerektirir. 

happy Yenilenemeyen (Fosil - Tükenebilir) Enerji Kaynakları
Happy
0 %
sad Yenilenemeyen (Fosil - Tükenebilir) Enerji Kaynakları
Sad
0 %
excited Yenilenemeyen (Fosil - Tükenebilir) Enerji Kaynakları
Excited
0 %
sleepy Yenilenemeyen (Fosil - Tükenebilir) Enerji Kaynakları
Sleepy
0 %
angry Yenilenemeyen (Fosil - Tükenebilir) Enerji Kaynakları
Angry
0 %
surprise Yenilenemeyen (Fosil - Tükenebilir) Enerji Kaynakları
Surprise
0 %

Bu içeriği paylaşın:

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

2 thoughts on “Yenilenemeyen (Fosil – Tükenebilir) Enerji Kaynakları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir